SNÁŠKOVÁ HNÍZDA

- PRO PRODUKCI KONZUMNÍCH VAJEC Z VOLNÉ PODESTÝLKY
- PRO ROZMNOŽOVACÍ CHOVY K ZÍSKÁVÁNÍ NÁSADOVÝCH VAJEC

vyrábíme a dodáváme pro tyto chovy automatická snášková hnízda. Středem haly prochází linie dvou, zadní stranou postavených hnízd z pozinkovaného plechu, uložených na teleskopické profilové konstrukci. Mezi hnízdy prochází vajíčkový pás. Na hnízda navazuje podlaha z roštů.

Jednoduchá modulová konstrukce hnízd i roštové podlahy umožňují namontovat technologii do hal různých velikostí.

Provedení je možné přizpůsobit přáním uživatelů, kteří si mohou vybrat z mnoha různých variant, včetně doplnění o napájecí a krmnou linku.

Základní možná provedení:

  • délka roštové konstrukce 0,6 - 3,6m
  • plastové rošty
  • bez nebo s trusnou linkou pod rošty
  • s demontáží roštové konstrukce po vyskladnění
  • bez nebo s hřadlovou konstrukcí na roštech
  • možnost použití i pro malochovatele 

 

 

 

Řez halou s hnízdy, rošty, pásovou trusnou linkou a hřadlovou konstrukcí pro získávání konzumních vajec z volné podestýlky:

 

 

Toto technologické zařízení splňuje přísné normy Směrnice rady 1999/74/ES čl.4 týkající se alternativních systémů. Dochází zde k významnému poklesu pracovní náročnosti oproti klasickým podestýlkovým chovům. Díky roštovému systému umělé trávy „Astroturf” v hnízdech, válečkové trati s měkčeným PVC a bílému pásu se dosahuje vyšší kvality a čistoty vajec. Hřadovací konstrukce umožní, že je více slepic nad trusnou jámou a mají tím blíže ke krmivu, vodě a do hnízd. Zároveň se tím splní nařízení a požadavky systému KAT. V kombinaci s použitím pásového odklízení trusu dochází k významnému zlepšení ovzduší v hale.

Hnízda jsou vybavena časově řízeným, plně automatizovaným vyháněcím systémem, který zamezuje zdržování drůbeže uvnitř hnízd mimo dobu snášky.

Řez halou s hnízdy pro rozmnožovací chovy slepic:

 

 

 

Pro tyto chovy se používají pouze plastové rošty o velikosti 600 x 900 mm a to v provedení bez demontáže nebo s demontáží roštové konstrukce po vyskladnění.

Základní technické parametry

Parametr Hodnota

 délka hnízda (modul)

 šířka hnízda

 počet sekcí v hnízdě

 úhel sklonu roštů

 doporučený počet nosnic na 1 hnízdo - pro konzum. vejce  

                                                                  - pro rozmnož. chovy 

 doporučený počet nosnic na 1 m2 - pro konzum. vejce

                                                             - pro rozmnož. chovy

2 000 mm

1 310 mm

4

max. 6o

  180 - 200 ks 

150 ks

8 - 9 ks

6  7 ks